Řešíte STANOVY SVJ dle nového OZ?

Pomůžeme Vám vytvořit / přepracovat stanovy SVJ dle nového OZ s právní garancí. Stanovy SVJ "šité přímo na míru". Žádné vzorové stanovy SVJ!


Dobrý den, vážení čtenáři a předsedové SVJ,
redakce Praktického rádce pro SVJ pro Vás připravila tyto stránky, které jsou určeny pro všechny, co mají zájem o nové stanovy SVJ dle nového OZ a případně i domovní řád. V této oblasti spolupracujeme s renomovanou právní kanceláří, která je pro Vás jistotou kvalitně a správně zpracovaných nových stanov SVJ dle nového OZ.

Zajistíme stanovy SVJ a domovní řád:

 1. Vypracování nových stanov SVJ dle nového OZ, více informací
 2. Zhotovení domovního řádu, více informací

Jak to pro Vás uděláme? Postup zjistíte tady.


Vyvarujte se chyb a zbytečných tahanic! Víme, jak na to!

Víte, že podle zákona č. 304/2013 Sb., §104 hrozí při nedodržení do 31.12.2016 mít stanovy dle nového OZ pokuta až do výše 100 000 Kč?

ZDARMA získejte 10 důležitých bodů, jak neudělat chybu při změně stanov SVJ, která Vám sváže ruce!

 1. Jak spávně zakotvit do stanov SVJ dle nového OZ řešení situace s dlužníky
 2. Informace o tom, jak přesně vymezit, kdy rozhoduje výbor a kdy shromáždění  
 3. Jak neudělat chybu, dejte si pozor na vzorové stanovy SVJ
 4. Upravte rozhodování per rollam a jednotlivá kvora                                               

Získejte všech 10 důležitých bodů s podrobným postupem.


Pro více informací mrkněte na stránku nebo nás rovnou kontaktujte na 601 222 819!

Kontakt

601 222 819
info@stanovy-svj.cz
www.stanovy-svj.cz

Stanovy Vám připraví "Advokátní kancelář Nemeth, Schwarz a partneři, Senovážné náměstí 5, Praha 1".


1. Nové stanovy SVJ dle nového OZ

Vaše nejčastější otázka - Potřebujeme notáře ke schválení stanov SVJ dle nového OZ?

Dne 28. 7. 2015 bylo vydáno Usnesení Vrchního soudu v Praze, sp.zn.7 Cmo 79/2015, podle kterého není potřebný notářský zápis o změně stanov u těch SVJ, jejichž stanovy notáře při své změně přímo nevyžadují. Tento přelomový judikát přijala valná většina rejstříkových soudů a souhlasně se k němu staví i Ministerstvo pro místní rozvoj. 

Naše kancelář podávala návrh na zápis změn do rejstříku již pro několik desítek SVJ, u kterých proběhla změna stanov bez notářského zápisu a ve všech případech nám soud vyhověl. Lze tedy tvrdit, že notářský zápis skutečně není potřeba, pokud to stanovy přímo nevyžadují.

To je velký rozdíl oproti roku 2014, kdy byly většině SVJ odmítány návrhy na zápis změn, pokud ke změně stanov nedošlo za přítomnosti notáře. Z výše uvedených důvodů lze dospět k závěru, že společenství vlastníků, které vzniklo podle zákona o vlastnictví bytů, nemusí ani podle § 564 občanského zákoníku své stanovy měnit formou notářského zápisu, pokud ani u původní úpravy jeho vnitřních poměrů tato forma ze zákona nezbytná nebyla, tedy pokud se podle § 1 vl. nař. č. 371/2004 Sb. do doby schválení stanov společenství právní poměry již vzniklého společenství vlastníků řídily vzorovými stanovami a pozdější změny stanov SVJ již byly prováděny zcela bez účasti notáře (pokud formu notářského zápisu vlastní stanovy nepovinně nevyžadovaly). Praxe například Vrchního soudu v Olomouci je vak jiná a naopak notáře zatím vyžaduje. Nejlepší tedy bude vyčkat na sjednocující judikát Nejvyššího soudu.

JUDr. Richarda Schwarz
Advokátní kancelář Nemeth, Schwarz & partneři


Poptávka stanov SVJ dle nového OZ

Sleva do 01.04.2017 v částce 2000 Kč

Na úpravu stanov SVJ máte ještě čas, ale abyste nezmeškali začátek akce pro stanovy SVJ dle nového OZ za výjimečné ceny, zadejte Váš e-mail. Pošleme Vám nabídku a další informace, které potřebujete vědět k novým stanovám SVJ, nebo se podívejte níže, kde naleznete nejen ceny ale i rychlý objednávkový formulář.

A proč využít právě nás, co získáte?

 • získáte garanci právní správnosti stanov SVJ
 • stanovy SVJ budou "sestavené" přímo pro Vaše potřeby
 • dlouholeté zkušenosti právní kanceláře s přípravou stanov SVJ

Průkaz PENB výhodně pro SVJ

Sleva na PENB


2. Domovní řád společenství vlastníků

Co je nutné v domovním řádu upravit?

Pokuty v domovním řádu?


Jak přizpůsobíme stanovy SVJ dle nového OZ?

Mnozí čtenáři nám píší do redakce dotazy na téma Zákon 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen jako nový občanský zákoník) a jeho implementace pro SVJ. Co se pro stávající SVJ mění? Jak mají vypadat stanovy SVJ od roku 2014? Jak se bude hlasovat na shromáždění, kolik je třeba přítomných pro zdárné hlasování, kolik procent hlasů je potřeba ke schválení toho a onoho? Více informací o přizpůsobení stanov SVJ získáte zde

A jak to u nás funguje?

Funguje to tak, že nám pošlete objednávku, například tady níže přes náš objednávkový formulář, kde si vyberete, zda chcete přepracovat stávající stanovy SVJ nebo vytvořit zcela nové stanovy pro SVJ, a zda k tomu budete chtít i domovní řád, více o domovním řádu.

Zároveň si můžete níže vybrat i možnost zadání stanov na rejstřík, tedy po vytvoření/přepracování stávajících stanov Vám můžeme rovnou pomoci se zápisem stanov SVJ na příslušný úřad pod Vaše SVJ. K tomu je ale potřeba počítat ještě navíc s částkou 2 000 Kč za kolky dle sazebníku soudních poplatků, které úřad za zadání stanov vyžaduje!

Do emailu nám pak pošlete své stávající stanovy SVJ (pokud chcete přepracovat a ne tvořit nové stanovy) a můžete rovnou zaslat i případný souhrn bodů, které byste chtěli do stanov implementovat navíc nad rámec zákona. Advokátní kancelář Vám vypracuje návrh, který Vám zašle buď do emailu nebo na uvedenou adresu poštou (během cca 14 dnů) a vy je buď na shromáždění schválíte nebo můžete dále požadovat úpravy. Po oboustranném odsouhlasení pak už jen záleží na objednávce, a jakou možnost jste v objednávce vybrali, a to zda budete chtít stanovy SVJ dle nového OZ na rejstřík vložit dle již vytvořené objednávky nebo tento proces si zajistíte posléze sami.

601 222 819
info@stanovy-svj.cz
www.stanovy-svj.cz

Stanovy Vám připraví "Advokátní kancelář Nemeth, Schwarz a partneři, Senovážné náměstí 5, Praha 1".


Objednání stanov SVJ dle nového OZ nebo domovního řádu

Objednávka stanov SVJ dle nového OZ - do 1.4.2017 sleva 2000 Kč

 • 1

  Jak to uděláme

  Stačí nám vyplnit níže uvedenou závaznou objednávku. Pokud v objednávce zaškrtnete "Přepracování stávajícíh stanov SVJ", požádáme Vás o zaslání kopie Vašich stávajícíh stanov SVJ (doporučujeme), nebo je zkusíme ve Sbírce listin dohledat podle IČa.
 • 2

  Garance právní správnosti

  Garantujeme Vám právní správnost, v případě jakékoliv právní chyby stanov SVJ, která odporuje NOZ Vám vrátíme peníze.

PROSÍME O PEČLIVÉ VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE:

Dejte, prosím, pozor při vyplňování objednávkového formuláře na kolonku "Firma". Do tohoto políčka napište název Vašeho společenství vlastníků a do následujícího políčka IČ Vašeho domu.

V případě storna objednávky budou fakturovány skutečné náklady, min. však 2000 Kč.

601 222 819
info@stanovy-svj.cz
www.stanovy-svj.cz

Stanovy Vám připraví "Advokátní kancelář Nemeth, Schwarz a partneři, Senovážné náměstí 5, Praha 1".